From the magazine

25
July 2016
אהבת חירות האדם
דברי נשיא המדינה בערב עיון לכבוד השקת סדרת חוברות הגותו הלאומית ליברלית של ראש...
Read more about אהבת חירות האדם
5
December 2016
תערוכה: פוטופואטיקה בעקבות יצירתם של זאב ז’בוטינסקי ואצ”ג
מה חיפשו אנשי המחנה הרוויזיוניסטי בבית הספר לאומנות מוסררה בירושלים?
Read more about תערוכה: פוטופואטיקה בעקבות יצירתם של זאב ז’בוטינסקי ואצ”ג
22
January 2017
אשכול, תן פקודה!
ראיון עם ד"ר עמי גלוסקא, מחבר הספר "אשכול, תן פקודה!" העוסק במלחמה שישראל פתחה...
Read more about אשכול, תן פקודה!
16
January 2017
חיילים יהודים בצבא הפולני
החודש תעלה במרכז בגין תערוכה חדשה אשר עוסקת בתרומתם של היהודים לצבאות פולין לאורך...
Read more about חיילים יהודים בצבא הפולני
15
December 2016
מסיפוח להכרה
השינויים ההיסטוריים במזרח התיכון מציבים בפני ישראל אתגר משמעותי המחייב לנסח מחדש את האינטרסים...
Read more about מסיפוח להכרה
7
December 2016
מקומם של דור “הנסיכים” בציבוריות הישראלית
בספרו "הנסיכים" מתאר ד"ר גיל סמסונוב את גילגולה של התנועה הרוויזיוניסטית החל מהיווסדה על...
Read more about מקומם של דור “הנסיכים” בציבוריות הישראלית
13
September 2016
מוסר מחתרתי
"צה"ל הוא הצבא המוסרי בעולם" אנחנו שומעים מפי מנהיגים ישראלים חדשות לבקרים. בעונה 6...
Read more about מוסר מחתרתי
29
January 2017
בקומה זקופה, גם בכיסא גלגלים
הכרעת בגין להחיל את הריבונות בגולן: צירוף הנסיבות הנדירה שהביא להחלטה ההיסטורית
Read more about בקומה זקופה, גם בכיסא גלגלים
12
February 2017
הכחשת שואה ברש”פ ובעולם הערבי
על-פי יד ושם, הכחשת שואה היא לא רק כאשר מפקפקים במספר הקורבנות, בתמונות של...
Read more about הכחשת שואה ברש”פ ובעולם הערבי
16
February 2017
יחיעם ויץ, פעיל פוליטי במסווה של היסטוריון
אחת לזמן מסוים, בוחר ההיסטוריון והפעיל הפוליטי יחיעם ויץ לתקוף את רוה"מ מנחם בגין,...
Read more about יחיעם ויץ, פעיל פוליטי במסווה של היסטוריון
29
January 2017
יישובי הדרוזים בגולן ובסוריה: ההתפתחות בארץ
כשהתקבלה ההחלטה בכנסת להחיל החוק הישראלי על רמת הגולן , התנגדו לו חלק מהתושבים...
Read more about יישובי הדרוזים בגולן ובסוריה: ההתפתחות בארץ
More articles
Contact us
6 Nahon St., Jerusalem 9411014, Israel
02-5652010