מכון בגין למשפט וציונות נוסד בשנת 2014 על ידי מרכז מורשת בגין והמרכז האקדמי שערי מדע ומשפט. המכון עוסק בממשק שבין משפט לציונות במסגרת המשפט הישראלי והבין-לאומי.

המכון עוסק בכלל הנושאים המשפטיים הנוגעים למדינת ישראל לרבות הצביון הציוני של מדינת ישראל, המשנה המשפטית ציונית של התנועה הרוויזיוניסטית, זאב ז׳בוטינסקי ומנחם בגין, ובין היתר, כולל התמקדות בנושאי צבא וביטחון, המעמד המשפטי של המקרקעין במדינת ישראל, המעמד המשפטי של אזורי יהודה ושומרון, זכויות עולים ודיני הגירה, זכויות האזרחים במדינת ישראל וחובותיהם והיבטים משפטיים של הסכסוך הישראלי ערבי.

מפירות עבודת המכון

המסמך "הצעת חוק יסוד: ישראל – מדינת הלאום של העם היהודי",
מאת
ד״ר חגי ויניצקי, ראש מכון בגין למשפט וציונות, מרצה בכיר במרכז האקדמי ״שערי מדע ומשפט״ ומרצה מן החוץ בפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית
וד"ר
 שאול שארף, עמית בכיר במכון בגין למשפט וציונות ומרצה במרכז האקדמי פרס

מכון בגין למשפט וציונות נוסד בשנת 2014 על ידי מרכז מורשת בגין והמרכז האקדמי שערי מדע ומשפט. המכון עוסק בממשק שבין משפט לציונות במסגרת המשפט הישראלי והבין-לאומי.

המכון עוסק בכלל הנושאים המשפטיים הנוגעים למדינת ישראל לרבות הצביון הציוני של מדינת ישראל, המשנה המשפטית ציונית של התנועה הרוויזיוניסטית, זאב ז׳בוטינסקי ומנחם בגין, ובין היתר, כולל התמקדות בנושאי צבא וביטחון, המעמד המשפטי של המקרקעין במדינת ישראל, המעמד המשפטי של אזורי יהודה ושומרון, זכויות עולים ודיני הגירה, זכויות האזרחים במדינת ישראל וחובותיהם והיבטים משפטיים של הסכסוך הישראלי ערבי.

חברי הנהלת המכון

פרופ׳ אביעד הכהן, דיקן המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט

מר הרצל מקוב, ראש מרכז מורשת בגין

מר עמוס מוטס