| ארטמיסיה ג'נטילסקי, אסתר לפני אחשוורוש, 1628

ארטמיסיה ג'נטילסקי, אסתר לפני אחשוורוש, 1628

ארטמיסיה ג'נטילסקי, אסתר לפני אחשוורוש, 1628