יחידה ראשונה:  תולדות הציונות

יחידה שנייה: מטרות הציונות

יחידה שלישית: למה לא אוגנדה?

יחידה רביעית: מדינה יהודית או מדינת היהודים?

יחידה חמישית: חברת מופת – חזון חברתי-כלכלי

יחידה שישית: מטרות הציונות בראי יום העצמאות

יחידה שביעית: הקונגרס הציוני הצעיר – יום שיא

יחידה שמינית: יחידה מסכמת