09 במרץ 1992 | מנחם בגין הולך לעולמו בגיל 79

בד' באדר ב' תשנ"ב ( 9 במארס 1992) הלך מנחם בגין לבית עולמו. בהתאם לצוואתו, נקבר בגין  בהר הזיתים, בלוויה יהודית פשוטה אך המונית. בגין ביקש להיקבר בסמוך למאיר פיינשטיין ומשה ברזני, לוחמי המחתרת שפוצצו את עצמם בטרם הועלו לגרדום, שם קבע גם את מקום מנוחתה של אשתו עליזה, שנפטרה ב- 13 בנובמבר 1982.

Courtesy of Contact Press Images, Alon Reininger