1930 | מנחם בגין מצטרף לתנועת בית"ר

ילדי משפחת בגין לקחו חלק בתנועות הנוער היהודיות בעירם. בתחילה, בגין הצטרף לתנועת "השומר הצעיר", אשר פעלה בראשיתה כארגון צופים, אולם עם הפיכתה לתנועה בעלת אוריינטציה מרקסיסטית פרש ממנה והצטרף לתנועת הנוער בית"ר, מיסודו של זאב ז'בוטינסקי. מנחם בגין היה לפעיל מרכזי בתנועה, ולימים הפך למפקד גליל בריסק. בזכרונותיו, הוא סיפר: "קסמה לי בבית"ר הציונות השלמה, ארץ ישראל, מדינה יהודית בקרוב בימינו."
ב- 1930 שמע לראשונה בחייו את זאב ז'בוטינסקי, מקים הגדודים העבריים ומנהיג המפלגה הרביזיוניסטית ותנועת בית"ר, אשר ביקר בבריסק. לימים יגדיר את הרושם שעשה עליו ראש בית"ר כך: "הנכבשת? – לא. למעלה מזה, נתקדשת".