17 בינואר 1965 | מנחם בגין מקים את גוש חרות ליברלים

ב-1965, לאחר עשור של גישושים, החליטו נציגי תנועת החרות והמפלגה הליברלית ליצור גוש פרלמנטרי אחד – גח"ל – בראשותו של מנחם בגין. צעד זה העניק לבגין לגיטימציה נוספת והפך אותו לראשונה לאלטרנטיבה שלטונית אמיתית לשלטון מפא"י. ברם, בבחירות לכנסת השישית קיבל גוש חרות-ליברלים 26 מנדטים, אף כי התחזיות צפו כי יזכה במספר גבוה יותר.