פרקי ירושלים – מחקרים בקדמוניות ירושלים ויושביה

פרקי ירושלים – מחקרים בקדמוניות ירושלים ויושביה

מחבר: בן-ציון, לוריא

ירושלים בתקופות קדומות.