עיריית ירושלים 1917-1948: יהודים וערבים

עיריית ירושלים 1917-1948: יהודים וערבים

מחבר: אבן, אפרים
מוציא לאור: המכון לחקר ביטחון ותקשורת אוניברסיטת אריאל בשומרון, 2015

תולדות עיריית ירושלים בימי שלטון הבריטים, בעיקר מאבק היהודים למניעת הפלייתם לרעה על ידי העירייה לעומת תושבי העיר הערבים, ובמיוחד מאבקם להעמדת יהודי בראש העירייה.