ספר חברון

ספר חברון

מחבר: אבישר, עודד
מוציא לאור: כתר

ספר שתוכנן בראשיתו להציב נר זכרון לקהילת חברון שחרבה במאורעות תרפ"ט, נעשה לאחר מלחמת ששת הימים למקור נחמה גדולה המבשרת את תחיית ההווי היהודי בעיר קדומה זו. פרקים נרחבים הוקדשו לאישים ולדמויות המפארים את חברון היהודית, לרשמי ביקור בחברון מן הרמב"ם ועד ימינו, לאגדות במסורת היהודית והמוסלמי, לפרקי הווי ולזכרונות מפי זקני הישוב.