מנחם בגין ראש הממשלה השישי, מבחר תעודות מפרקי חייו.

מנחם בגין ראש הממשלה השישי, מבחר תעודות מפרקי חייו.

מחבר: עורכים: למפרום, ארנון; נאור, אריה
מוציא לאור: ארכיון המדינה, ירושלים תשע"ד

מבחר תעודות מפרקי חייו של מנחם בגין, ראש הממשלה השישי