לחיות עם התנ"ך

לחיות עם התנ"ך

מחבר: דיין, משה
מוציא לאור: עידנים, 1986

חמשת חלקי הספר - האבות, מעבדות לחרות, הארץ המובטחת, מלכות ישראל, בית דוד - מוגשים כסיפור מקראי, יחד עם זיקתו של דיין לארכיאולגיה ומעשיו בשטח המוצאים אף הם ביטוי בספרו ומוסיפים מימד אותנטי של חייו עם העבר המקראי.