יצחק רבין: ראש ממשלת ישראל (1977-1974; 1995-1992) מבחר תעודות מפרקי חייו כרך ראשון 1967-1922

יצחק רבין: ראש ממשלת ישראל (1977-1974; 1995-1992) מבחר תעודות מפרקי חייו כרך ראשון 1967-1922

מחבר: עורך: רוזנטל, ימימה
מוציא לאור: גנזך המדינה הסדרה להנצחת זכרם של נשיאי ישראל וראשי ממשלותיה, תשס"ה 2005

פרקי חייו כרך ראשון 1967-1922.