יומן מדיני

יומן מדיני

מחבר: שרת, משה
מוציא לאור: עם עובד הספרייה הציונית, 1978-1968

יומנו של משה שרת, שהיה שר החוץ הראשון של מדינת ישראל וראש ממשלתה השני, מגלה את דעותיהם, ספקותיהם ושיקוליהם של קברניטי המדינה הציונית בשנותיה הראשונות