דגלים מעל הגטו

דגלים מעל הגטו

מחבר: ארנס, משה
מוציא לאור: ידיעות ספרים, 2009

מבט היסטורי על מרד גטו ורשה, כולל את גבורתם של חברי ארגון ההתנגדות אצ"י אשר לרוב חוו התעלמות גורפת.