בכלא עברי

בכלא עברי

מחבר: שילנסקי, דב
מוציא לאור: הוצאת א, ערמוני בע"מ, 1977

דב שילנסקי: מיומנו של אסיר פוליטי על חיי האסירים בארץ ישראל