אף-על-פי: עליה ב' של תנועת ז'בוטינסקי

אף-על-פי: עליה ב' של תנועת ז'בוטינסקי

מחבר: לזר-ליטאי, חיים
מוציא לאור: הוועד הציבורי לציון יובל עליית אף-על-פי, תשמ"ח 1988

האות לעלייה הבלתי ליגאלית ניתן בפברואר 1932 כאשר הופיע מאמרו הידוע ורב הרושם של זאב ז'בוטנסקי "אוואנטוריזם". למאמר זה השפעה מכרעת על התפתחותה העתידית של עליה ב'.