"מוחו של ישראל הוא תמצית המחשבה של 120 דורות – 120 דורות של הוגי דעות של מחפשי אלוהים ומוצאיו. כוח ההמצאה של המוח הזה, גדול האוצרות 'הטבעיים' שלנו, הוא בלתי מוגבל."

(מנחם בגין, ה' באייר תש"ח)

מרכז מורשת מנחם בגין מודיע על תחרות פרסים לעבודות מחקר (תזה ודוקטורט) ולעבודות סמינר.

מרכז מורשת מנחם בגין יעמיד שלושה פרסים בסך 10,000 ₪ כל אחד לעבודות מחקר מצטיינות (תזה ודוקטורט), ושלושה פרסים בסך 3,000 ₪ כל אחד לעבודות סמינר מצטיינות.

 

הפרסים יוענקו לעבודות שנכתבו באחד מהנושאים הבאים:                                                                                                                     

  • מנחם בגין, פועלו ומורשתו בתחומים: שיבת ציון, התיישבות, עליונות המשפט, שלמות המולדת, מדיניות חוץ, דוקטרינת בגין והזכות לביטחון.
  • המאבק הציוני להקמתה של מדינת ישראל.
  • הארגון הצבאי לאומי.
  • ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית.
  • תהליך השלום עם מצרים.
  • לאומיות- ליברלית.
  • אצ"י וההתנגדות של חברי התנועה הרוויזיוניסטית בתקופת מלחמת העולם השניה.

 

בשנים תשפ"ג – תשפ"ה תינתן עדיפות לעבודות העוסקות בנושאים הבאים:

א. אצ"י – הארגון הצבאי היהודי ומאבקו בגטו ורשה.

ב. מלחמת לבנון הראשונה: הסיבות שהביאו לפריצתה והשלכותיה על תפיסת הביטחון של ישראל.

ג. לאומיות-ליברלית בתנועת החרות.

ד. האצ"ל ומאבקו לכינון המדינה.

הפרס מיועד לחוקרות וחוקרים אשר כתבו את מחקרם במסגרת אוניברסיטה או מכללה ישראלית ועבודתם זו אושרה במהלך השנים 2018-2022

המועמדים יפנו לקבלת פרטים וטופס מועמדות אל המחלקה האקדמית

כתובת למשלוח: רח' ש.א. נכון 6, ירושלים 9411014 טלפון 5652026 -02

דואר אלקטרוני: arielm@begincenter.org.il