"מוחו של ישראל הוא תמצית המחשבה של 120 דורות – 120 דורות של הוגי דעות של מחפשי אלוהים ומוצאיו. כוח ההמצאה של המוח הזה, גדול האוצרות 'הטבעיים' שלנו, הוא בלתי מוגבל."

מנחם בגין, ה' באייר תש"ח

מרכז מורשת מנחם בגין מעניק מדי שנה שלושה פרסים בסך 10,000 ₪ כל אחד לעבודות מחקר מצטיינות (דוקטורט או מאסטר), ושלושה פרסים בסך 3,000 ₪ כל אחד לעבודות סמינר מצטיינות.

תנאים להגשת העבודות:

א. עבודות שהוגשו בין השנים 2014-2018 באחד ממוסדות להשכלה גבוהה בארץ המוכרים על ידי המל"ג

ב. עם הגשת המועמדות יש לציין את הציון שניתן לעבודה.

ג. הפרסים מוענקים לעבודות סמינר ומחקר שנכתבו באחד מהנושאים הבאים:

  1. מנחם בגין, פועלו ומורשתו
  2. המאבק הציוני להקמתה של מדינת ישראל
  3. אצ"ל
  4. ישראל מדינה יהודית דמוקרטית
  5. תהליך השלום עם מצרים
  6. אתיקה של השלטון בישראל
  7. לאומיות ליברלית
  8. חרות האדם בישראל

זוכי פרס המחקר של מרכז מורשת בגין לשנת תשע"ח

עבודות סמינר:

"ההתנקשות בלורד מוין בראי המודל המערכתי- חיצוני", מאת דורון פלדמן.
מלגה תרומת קרן מ.א.ה מיסודם של מרגוט וארנסט המבורגר

"הלאומיות היהודית בתפיסתו של זאב ז'בוטינסקי דרך עיון בדמותו של שמשון המקראי", מאת אריה גרינברג.
מלגה תרומת קרן מ.א.ה מיסודם של מרגוט וארנסט המבורגר

"ביטויים ליהדותה של מדינת ישראל", מאת חן יעקבסון-זעפרני.
מלגה ע"ש יצחק וגליה שמאע ז"ל

תזה ודוקטורט:

"הפתעת השלום: כישלון המודיעין הישראלי בזיהוי התפנית במדינית- אסטרטגית במצרים לכיוון של שלום 1970-1977" מאת שגית סטיווי קרביס.
מלגה תרומת קרן מ.א.ה מיסודם של מרגוט וארנסט המבורגר

"אומה של מלכים: לאומיות ליברלית בכתביו של זאב ז'בוטינסקי", מאת גלי רות אבטיחי.
מלגה ע"ש עו"ד בן עמי גורביץ' ז"ל