"מוחו של ישראל הוא תמצית המחשבה של 120 דורות – 120 דורות של הוגי דעות של מחפשי אלוהים ומוצאיו. כוח ההמצאה של המוח הזה, גדול האוצרות 'הטבעיים' שלנו, הוא בלתי מוגבל."

מנחם בגין, ה' באייר תש"ח

מרכז מורשת מנחם בגין מעניק מדי שנה שלושה פרסים בסך 10,000 ₪ כל אחד לעבודות מחקר מצטיינות (דוקטורט או מאסטר), ושלושה פרסים בסך 3,000 ₪ כל אחד לעבודות סמינר מצטיינות.

תנאים להגשת העבודות:

א. עבודות שהוגשו בין השנים 2014-2018 באחד ממוסדות להשכלה גבוהה בארץ המוכרים על ידי המל"ג

ב. עם הגשת המועמדות יש לציין את הציון שניתן לעבודה.

ג. הפרסים מוענקים לעבודות סמינר ומחקר שנכתבו באחד מהנושאים הבאים:

 1. מנחם בגין, פועלו ומורשתו
 2. המאבק הציוני להקמתה של מדינת ישראל
 3. אצ"ל
 4. ישראל מדינה יהודית דמוקרטית
 5. תהליך השלום עם מצרים
 6. אתיקה של השלטון בישראל
 7. לאומיות ליברלית
 8. חרות האדם בישראל

עבודות סמינר

 • יחסו של מנחם בגין לכותל המערבי: דת ולאומיות

מאת: שמואל בהט

 • ההבדלים בין בגין לז'בוטינסקי בתפיסתם את היהדות כדת וכלאום

מאת: שמעיה צל

מלגה ע"ש ירוחם סלוחובסקי ז"ל

 • החיילים הפולנים בארץ ישראל,  1944-1940

מאת: נטע ארליך

מלגה ע"ש ירוחם סלוחובסקי ז"ל

תזה ודוקטורט

 • השיח הישראלי על יהודה, שומרון והעיר העתיקה בין מלחמת העצמאות למלחמת ששת הימים

מאת: אלונה הורנשטיין

 • דמותו של מיכאל הלפרין בזיכרון הקולקטיבי: המאבק על הנצחתו בין תנועת העבודה לתנועה הרוויזיוניסטית ומשמעותו

מאת: עופר בהרל

מלגה ע"ש ישראל (איזי) אספר ז"ל