"מוחו של ישראל הוא תמצית המחשבה של 120 דורות –
120 דורות של הוגי דעות של מחפשי אלוהים ומוצאיו.
כוח ההמצאה של המוח הזה, גדול האוצרות 'הטבעיים' שלנו, הוא בלתי מוגבל."
(מנחם בגין, ה' באייר תש"ח)  

מרכז מורשת בגין מודיע על תחרות פרסים לעבודות מחקר (תזה ודוקטורט) ולעבודות סמינר.
לעבודות הנבחרות יוענקו פרסים על סך 10,000 ₪ לעבודת דוקטורט | 7,000 לעבודת תזה | 3,000 ₪ לעבודת סמינריון.

הפרסים יוענקו לעבודות שנכתבו על אחד מהנושאים הבאים:

  1. מנחם בגין, פועלו ומורשתו בתחומים: שיבת ציון והמאבק למען אסירי ציון; צדק חברתי (חמשת המ"מים, קידום יישובי הפריפריה וייצוגם בכנסת); עליונות המשפט; שלמות המולדת; מדיניות חוץ; הזכות לביטחון ודוקטרינת בגין.
  2. ההתיישבות במדינת ישראל בין השנים 1977-1992.
  3.  הארגון הצבאי הלאומי.
  4. ספרות, שירה ואמנות בתנועה הרוויזיוניסטית.
  5. תהליך השלום עם מצרים.
  6.  לאומיות־ליברלית: מחשבה, שיח ומדיניות.
  7. התנועה הרוויזיוניסטית במהלך השואה.

*הפרס מיועד לחוקרות וחוקרים אשר כתבו את מחקרם במסגרת מוסד להשכלה גבוהה ועבודתם זו אושרה בין השנים 2023-2019.
*לקבלת פרטים נוספים וטופס מועמדות יש לפנות אל הקתדרה לחקר המחשבה הלאומית־ליברלית במרכז מורשת בגין.

טלפון: 02-5652013 | דוא"ל: drorb@begincenter.org.il | כתובת למשלוח: רחוב ש.א נכון 6, ירושלים  9411014.

מרכז מורשת בגין אינו מתחייב להחזיר את העבודות המוגשות.
מועד אחרון להגישה מועמדות: יום שלישי | י"ז באלול התשפ"ג | 3.9.2023