החוברת על מדיניות החוץ, מסדרת החוברות 'מהגותו של מנחם בגין' בהוצאת מרכז מורשת בגין, מביאה בפני הקורא העברי את השקפת עולמו של מנחם בגין על יסודות מדיניות חוץ. בעשרות שנות תרומתו לתנועה הציונית, כמפקד האצ"ל, כחבר כנסת וחבר בועדת חוץ ובטחון, כשר וראש ממשלת ישראל, כתב ופעל מנחם בגין למען ביטחונו וקיומו של עם ישראל בארצו; זאת אל מול האתגרים הקשים שניצבו בפני התנועה הציונית במאה ה-20, החל מהמאבק בבריטים דרך מלחמות ישראל ועד לחתימת הסכם השלום עם האויבת הגדולה, מצרים, וכל זאת, בהתאם לרעיונות שלמד ממורו ורבו להשקפה הלאומית-ליברלית, זאב ז'בוטינסקי.