איזה מן מנהיג אתה?

האם בתהליך קבלת החלטות אתה שואל את עצמך רק מה כדאי לעשות, או גם את השאלה מה ראוי לעשות?


בסדנא נבחן לעומק את מושג המנהיגות, תכונות המנהיג ושיטות הנהגה.

נשאל כיצד מניע המנהיג את מונהגיו לכדי פעולה, ונצא לפעילות חווייתית בחוץ בה נחקור יחד את דמותו המנהיג.

הסדנה ממחישה את הצורך בקבלת החלטות על בסיס ערכי, על מנת להפוך את שיטת המנהיגות למעוררת השראה, והקניית כלים לחשיבה עצמית פעילה.

אתה המפקד,

האם יש לך סמכות? האם סמכות זו מטילה עליך אחריות? ומה מניע אותך להיות מפקד?


על שאלות אלו ועוד נענה בסדנה.

נכיר את דמות המפקד – האם הוא מעדיף שימוש בסמכותו החוקית או הכריזמטית?

דילמות פיקודיות יבחנו על בסיס תיאורי מצב (סימולציות) אתם המשתתפים יצטרכו להתמודד ולהכריע.

נחתום במשחק מרתק המועבר באמצעות מחשבי לוח בשכונת ימין משה, המשלב ניווט וממחיש דילמות פיקודיות מקוריות של לוחמי תש"ח.

"השלם גדול מסך חלקיו"- האמנם?


בסדנא נבחן כלים לחיזוק וייעול עבודת הצוות, תוך העצמת הפרט בתוך הקבוצה.

נדון בכוחה של הקבוצה, בשיתוף הפעולה שבה וכיצד ניתן להפיק משילוב הכוחות את המירב.

בסדנא נשתמש בקבוצה ככוח מניע על מנת ללמוד וליישם בפועל את הרעיונות המרכזים אותם נלמד.

הסדנה מסתיימת במשחק "סינרגיה" ייחודי באמצעות מחשבי לוח בשטחי השכונות ההיסטוריות המקיפות את המרכז, המיישם הלכה למעשה את עקרונות היסוד שנלמדו.

מה משמעותי יותר במרכיבי הזהות שלנו – יהדות או דמוקרטיה? או דווקא השילוב שביניהן?


בסדנה נבחן את יחסי הכוחות בחברה הישראלית,

נבדוק היכן אנו ממקמים את עצמנו בתוך מערכת היחסים של הדמוקרטיה והגדרתנו הלאומית.

נדון במושגי היהדות, הישראליות והדמוקרטיה ונחדד את תפיסת עולמם וזהותם של המשתתפים בהתאמה למפקדים ולמפקדים ובכירים,

ונבחן כיצד כל זאת מתקשר לחיי היום-יום בתוך מערכת הביטחון.

מנהיגים לעתיד,

בואו לגלות איך צומחים מנהיגים!


בסדנא זו, המיועדת לתלמידי החטיבה העליונה,

לומדים המשתתפים כיצד צומחת מנהיגות, אילו הגדרות שונות יש למנהיגות,

ובאילו כוחות עושים שימוש המנהיגים על מנת להניע את מונהגים לפעולה-

כל זאת לאור מנהיגים מפורסמים בעבר ובהווה.

בהמשך בוחנים המשתתפים את הקשר בין מנהיגות לערכים, דנים בתפקידם של ערכים בעת קבלת החלטות מנהיגותיות,

ובונים ציר ערכים אישי שינחה אותם בפעולותיהם ויסייע בקבלת החלטות בעתיד.

קבלת תעודת הזהות מסמלת שלב חדש בשותפות שלנו בחברה הישראלית,

בואו להעניק משמעות ותוכן לקבלת תעודת הזהות!


בסדנא זו, המיועדת לתלמידי החטיבה העליונה ולתלמידי כיתה י' בפרט,

נשאל על מרכיבי הזהות האישית שלנו ומה משמעותה,

ננסה לאפיין מהי הזהות הישראלית, וניווכח עד כמה היא מגוונת.

נבין כיצד קבלת תעודת הזהות מסמלת שלב חדש בשותפות שלנו בחברה,

ונלמד על החשיבות בגילוי אכפתיות ומעורבות חברתית אשר תוביל לבניית חברה ישראלית טובה יותר.

בנוסף, נבחן את משקלן של החובות והזכויות האזרחיות ולסיום ננסח לעצמנו תעודת זהות אישית עם הערכים והחזון האזרחי של כל אחד ואחת מאיתנו.

*בסיום הפעילות ניתן לערוך טקס חגיגי במרכז מורשת בגין, במהלכו יחולקו תעודות הזהות לתלמידים.