מהן התכונות שהופכות מנהיג לפורץ דרך?

מה נדרש מאיתנו על מנת להיות מנהיגים משמעותיים?


במהלך ההרצאה יסוקרו תכונותיו וטיבו של המנהיג פורץ הדרך,

בדגש על דמותם ופועלם של דוד בן גוריון ומנחם בגין,

ויינתנו כלים ליישום מנהיגות זו "הלכה למעשה" בקרב המשתתפים.

 

* ההרצאה כוללת צפייה בסרטונים ודיונים נלווים.

מניין נובע כוחו של מנהיג?


בהרצאה זו נבחן את הכוחות המשמשים מנהיגים להנעת מונהגים,

ונדון במודל של הנעה והנחיה באמצעות ערכים.

ההרצאה מתמקדת בדמותו של מנחם בגין כמייצג מודל זה.

נשים לוחמות


סיפורן המרתק של הנשים הלוחמות לפני ואחרי קום המדינה ותרומתן לביטחון ישראל.

שרה אהרונסון, חנה סנש, רחל מכבי, רוני צוקרמן ועוד.

ההרצאה נוגעת בהיבט ההיסטורי, בהיבט האקטואלי ובהיבט הערכי.

מארגון בר גיורא ועד הפלמ"ח


סיפור בנייתו של הכוח העברי שלחם כדי להגן על היישוב היהודי בארץ ישראל

כנגד שלטון המנדט הבריטי והפורעים הערבים,

והיווה פריצת דרך בדרכו של היישוב היהודי.

ההרצאה מציפה ומאפיינת את המתחים הקיימים בחברה הישראלית ומציעה דרכים להתמודדות עימם.

בין השאר מדובר אודות ההתפתחות המדינית בישראל, יחסי חברה-צבא ועוד.

מה בעצם כתוב במגילת העצמאות?


מהם הנושאים המרכזיים העולים ממנה?

כיצד היא משפיעה על חיינו?

הרצאה בת שעה; הסוקרת את המגילה, הרקע לניסוחה ובירור כוונתה.

ההרצאה מלווה במצגת ובסרטונים, במטרה לאפשר התמצאות מושכלת באופייה וצביונה של מדינת ישראל על רבדיה השונים

ההחלטה שהסירה את איום הגרעין מעל מדינת ישראל?

האם תתקבל בשנית?


 בואו לשמוע הרצאה הבוחנת את הליך קבלת ההחלטות במבצע אופרה

מפי טייסים שהשתתפו במבצע/ עיתונאים שסיקרו את האירוע

וכל זאת בראי סוגיית הגרעין האיראני.

מפגש אישי עם לוחם אצ"ל שהשתתף בפעולות הגדולות של הארגון-

כיבוש יפו, "פרשת אלטלנה", שחרור כלא עכו ועוד.

עדות בגוף ראשון על הקרבות, החברים שאיבד בדרך ורוח הציונות של התקופה.