שאלה 1: למי הייתה נשואה?
בחר תשובה:
לשאלה הבאה
שאלה 2: מה היה שמה המקורי?
בחר תשובה:
לשאלה הבאה
שאלה 3: באיזו מלחמה נהרג בנה של רחל?
בחר תשובה:
לשאלה הבאה
שאלה 4: איזה קיבוץ קרוי על שמה?
בחר תשובה:
לשאלה הבאה
שאלה 5: באיזה מפלגה הייתה פעילה מרכזית?
בחר תשובה:
לשאלה הבאה
שאלה 6: איזה ארגון ייסדה?
בחר תשובה:
לשאלה הבאה
שאלה 7: מה היה תחום עיסוקה המרכזי לאחר הקמת המדינה?
בחר תשובה:
לשאלה הבאה
שאלה 8: באיזה קטגוריה זכתה בפרס ישראל?
בחר תשובה:
לשאלה הבאה
שאלה 9: כיצד נקרא ספרה האוטוביוגרפי?
בחר תשובה:
לשאלה הבאה

תוצאות בחן את עצמך:

מה אתם יודעים על רחל ינאית בן צבי?
ענית נכון על X מתוך 9 שאלות
נהנת? עוד מבחני ידע מחכים לך
מה אתם יודעים על זאב ז'בוטינסקי?
מה אתם יודעים על פלוגת הכותל?
מה אתם יודעים על תקיפת הכור הגרעיני בעיראק?
עד כמה אתם מכירים ראש הממשלה השישי?
מה אתם יודעים על רחל ינאית בן צבי?
מה אתם יודעים על חיילים יהודים בצבא פולין?
עד כמה אתם מכירים את פרשת האלטלנה?
עד כמה אתם מכירים את האצ"ל?
עד כמה אתם מכירים את רמת הגולן?