שאלה 1: מהו הרומן ההיסטורי המפורסם ביותר של ז'בוטינסקי?
בחר תשובה:
לשאלה הבאה
שאלה 2: מהם חמשת הממי"ם בתורת ז'בוטינסקי?
בחר תשובה:
לשאלה הבאה
שאלה 3: היכן לא גר ז'בוטינסקי?
בחר תשובה:
לשאלה הבאה
שאלה 4: ממה נפטר?
בחר תשובה:
לשאלה הבאה
שאלה 5: כיצד כינה אותו דוד בן גוריון?
בחר תשובה:
לשאלה הבאה
שאלה 6: באיזה צבא שירת ז'בוטינסקי?
בחר תשובה:
לשאלה הבאה
שאלה 7: היכן ביקש ז'בוטינסקי להיקבר?
בחר תשובה:
לשאלה הבאה
שאלה 8: ז'בוטינסקי היה שושבין בחתונת:
בחר תשובה:
לשאלה הבאה
שאלה 9: במה עבד ז'בוטינסקי?
בחר תשובה:
לשאלה הבאה
שאלה 10: היכן נולד ז'בוטינסקי?
בחר תשובה:
לשאלה הבאה
שאלה 11: מי היה שותפו להקמת הגדודים העבריים?
בחר תשובה:
לשאלה הבאה
שאלה 12: ז'בוטינסקי היה שותף להקמת:
בחר תשובה:
לשאלה הבאה
שאלה 13: איזו תנועת נוער הקים ז'בוטינסקי?
בחר תשובה:
לשאלה הבאה

תוצאות בחן את עצמך:

מה אתם יודעים על זאב ז'בוטינסקי?
ענית נכון על X מתוך 13 שאלות
נהנת? עוד מבחני ידע מחכים לך
מה אתם יודעים על זאב ז'בוטינסקי?
מה אתם יודעים על פלוגת הכותל?
מה אתם יודעים על תקיפת הכור הגרעיני בעיראק?
עד כמה אתם מכירים ראש הממשלה השישי?
מה אתם יודעים על רחל ינאית בן צבי?
מה אתם יודעים על חיילים יהודים בצבא פולין?
עד כמה אתם מכירים את פרשת האלטלנה?
עד כמה אתם מכירים את האצ"ל?
עד כמה אתם מכירים את רמת הגולן?