אירועים במרכז בגין

ישראל במערכה באר שבע – מלחמת לבנון הראשונה

יום ד', י"ט אייר התשפ"ג,  10 מאי 2023
19:30

ישראל במערכה באר שבע – מלחמת לבנון השניה

יום ד', כ"ו אייר התשפ"ג,  17 מאי 2023
19:30

יתרון אסטרטגי במרחב הכאוטי- רגישות החברה הישראלית לנפגעים

יום ב', ט' סיון התשפ"ג,  29 מאי 2023
20:00

פרקים בתולדות הזמר העברי עם צליל בירן

יום ג', י' סיון התשפ"ג,  30 מאי 2023
20:00

יתרון אסטרטגי במרחב הכאוטי- לא צבא חובה ולא צבא מקצועי

יום ב', ז' תמוז התשפ"ג,  26 יוני 2023
20:00

פרקים בתולדות הזמר העברי עם צליל בירן

יום ג', ח' תמוז התשפ"ג,  27 יוני 2023
20:00