אירועים במרכז בגין

HERZL, LA CENSURE

יום א', כ"ב תמוז התשפ"ד,  28 יולי 2024
20:00

What does Labour’s election victory mean for Britain, Jews, and Israel?

יום ב', כ"ג תמוז התשפ"ד,  29 יולי 2024
20:30