אירועים במרכז בגין

יתרון אסטרטגי במרחב הכאוטי- אתגרי הביטחון הלאומי של ישראל

יום ב', ט' טבת התשפ"ג,  02 ינואר 2023
20:00

יתרון אסטרטגי במרחב הכאוטי- הודו עם הפנים מערבה

יום ב', כ"ט שבט התשפ"ג,  20 פברואר 2023
20:00

יתרון אסטרטגי במרחב הכאוטי- האתגרים האסטרטגיים של ישראל

יום ב', כ"ז אדר התשפ"ג,  20 מרץ 2023
20:00

יתרון אסטרטגי במרחב הכאוטי- לא מלחמה ולא שלום

יום ב', י' אייר התשפ"ג,  01 מאי 2023
20:00

יתרון אסטרטגי במרחב הכאוטי- רגישות החברה הישראלית לנפגעים

יום ב', ט' סיון התשפ"ג,  29 מאי 2023
20:00

יתרון אסטרטגי במרחב הכאוטי- לא צבא חובה ולא צבא מקצועי

יום ב', ז' תמוז התשפ"ג,  26 יוני 2023
20:00