אירועים במרכז בגין

ישראל במערכה באר שבע – מלחמת סיני

יום ד', כ' כסלו התשפ"ג,  14 דצמבר 2022
19:30

ישראל במערכה באר שבע – מלחמת ששת הימים

יום ד', ג' שבט התשפ"ג,  25 ינואר 2023
19:30

ישראל במערכה באר שבע – מלחמת ההתשה

יום ד', כ"ד שבט התשפ"ג,  15 פברואר 2023
19:30

ישראל במערכה באר שבע – מלחמת יום הכיפורים

יום ד', כ"ב אדר התשפ"ג,  15 מרץ 2023
19:30

ישראל במערכה באר שבע – מלחמת לבנון הראשונה

יום ד', י"ט אייר התשפ"ג,  10 מאי 2023
19:30

ישראל במערכה באר שבע – מלחמת לבנון השניה

יום ד', כ"ו אייר התשפ"ג,  17 מאי 2023
19:30