אירועים במרכז בגין

סיור סליחות במשכנות שאננים 28/9

יום ד', ג' תשרי התשפ"ג,  28 ספטמבר 2022
20:00

סיור סליחות במשכנות שאננים 29/9

יום ה', ד' תשרי התשפ"ג,  29 ספטמבר 2022
20:00

סיור סליחות במשכנות שאננים 30/9

יום ו', ה' תשרי התשפ"ג,  30 ספטמבר 2022
10:00

סיור סליחות במשכנות שאננים 02/10

יום א', ז' תשרי התשפ"ג,  02 אוקטובר 2022
20:00

סיור סליחות במשכנות שאננים 03/10

יום ב', ח' תשרי התשפ"ג,  03 אוקטובר 2022
20:00