אירועים במרכז בגין

חוג פרשת השבוע – יתרו

יום ה', י"ח שבט התשפ"ג,  09 פברואר 2023
19:00

חוג פרשת השבוע – משפטים-פרשת שקלים

יום ה', כ"ה שבט התשפ"ג,  16 פברואר 2023
19:00

חוג פרשת השבוע – תרומה

יום ה', ב' אדר התשפ"ג,  23 פברואר 2023
19:00

חוג פרשת השבוע – תצוה-פרשת זכור

יום ה', ט' אדר התשפ"ג,  02 מרץ 2023
19:00

חוג פרשת השבוע – כי תשא-פרשת פרה

יום ה', ט"ז אדר התשפ"ג,  09 מרץ 2023
19:00

חוג פרשת השבוע – ויקהל-פקודי-פרשת החודש

יום ה', כ"ג אדר התשפ"ג,  16 מרץ 2023
19:00