אירועים במרכז בגין

Zionism and the Nationalism-Universalism Debate

יום א', י"ד שבט התשפ"ג,  05 פברואר 2023
19:00

The Post-Election Perspectives Series – Part 4

יום ג', ט"ז שבט התשפ"ג,  07 פברואר 2023
20:30

פרקים בתולדות הזמר העברי עם צליל בירן

יום ג', ט"ז שבט התשפ"ג,  07 פברואר 2023
20:00

ישראל במערכה הרצליה – מלחמת ההתשה

יום ד', י"ז שבט התשפ"ג,  08 פברואר 2023
19:30

חוג פרשת השבוע – יתרו

יום ה', י"ח שבט התשפ"ג,  09 פברואר 2023
19:00

ישראל במערכה באר שבע – מלחמת ההתשה

יום ד', כ"ד שבט התשפ"ג,  15 פברואר 2023
19:30