כתות לימוד

במרכז ישנן 2 כיתות לימוד שמכילות עד 30 מקומות.
כולל ציוד הגברה בסיסי מחשב ומקרן.
ניתן לפצל את אחת הכיתות על ידי קיר נייד לשתי כיתות בנות 15 מקומות כל אחת (חדר אחד ללא מקרן).