המפקד: מנחם בגין כמנהיג של ארגון גרילה עירונית - יעקב מרקוביצקי
שם הספר
המפקד: מנחם בגין כמנהיג של ארגון גרילה עירונית
מאת
יעקב מרקוביצקי
תיאור
רכישה