16 ביוני 2004 | מרכז מורשת מנחם בגין נחנך

לאחר מותו, החליטה קבוצת אנשים שליוותה את בגין עוד מימיו במחתרת להקים לזכרו מרכז להנצחת מורשתו ופועלו. באפריל 1998, לאחר הקמתה של קרן מורשת מנחם בגין, אישרה כנסת  ישראל את "החוק להנצחת זכרו של מנחם בגין" שהועלה ביוזמת ח"כ ראובן ריבלין, והעניקה למרכז המתגבש מעמד ממלכתי.

ב- 16 ביוני 2004, נפתח לקהל מרכז מורשת בגין, השוכן מול חומות העיר העתיקה. המרכז נחנך בטכס ממלכתי, בנוכחות נשיא המדינה וראש הממשלה, שרים וחברי כנסת, מנהיגים יהודים מהתפוצות, חבריו של בגין ובני משפחתו.

המרכז כולל ארכיון, ספריית עיון, מחלקת חינוך ומכון מחקר, וממחיש בצורה חווייתית את סיפורו של בגין באמצעות מוזיאון אור- קולי ייחודי, המתאר דרך סיפור חייו של ראש הממשלה השישי את אחד הפרקים המרתקים בתולדות מדינת ישראל.