יולי 1964 | מנחם בגין פועל להעלאת עצמות ז'בוטינסקי ארצה

מנהיג התנועה הרוויזיוניסטית הורה בצוואתו כי עצמותיו יועלו רק בפקודת ממשלה יהודית, אך עם קום המדינה, סירב בן-גוריון לעשות את הצעדים הנחוצים בנדון. לאחר שנבחר לוי אשכול לעמוד בראש הממשלה, הוא הסכים להיענות לבקשתו של בגין ולאשר את הבאתו של ז'בוטינסקי לקבורה בהר הרצל, אך קבע שהמדינה לא תשתתף במימון טקס הקבורה.
ביולי 1964 הועלו עצמותיו של ז'בוטינסקי לארץ. שם האירוע שנכתב בהזמנות בנאומים ובעיתונים היה "שב למולדת". מאות אלפי אנשים מרחבי העולם הגיעו למסע הקבורה המחודש וליוו את הארון בדרכו מתל אביב לירושלים. האירוע המרגש היה לאחת מנקודות המפנה בהתייחסות הציבור כלפי בגין, שהלכה ונעשתה חיובית ואוהדת יותר.

מנחם בגין נושא את ארונו של זאב ז'בוטינסקי, באדיבות מכון ז'בוטינסקי