גרדומים בנתניה

גרדומים בנתניה

מחבר: כנען, חביב
מוציא לאור: ספריית המרד "הדר", 1976

פרשת שני הסרג'נטים הבריטיים שניתלו בפקודת הארגון הצבאי הלאומי.