גבורה והדרה – עולי הגרדום והזיכרון הישראלי

גבורה והדרה – עולי הגרדום והזיכרון הישראלי

מחבר: גולדשטיין, אמיר
מוציא לאור: יד יצחק בן-צבי ומכון ז'בוטינסקי 2011

הספר עוקב אחרי מקומו של מיתוס עולי הגרדום במאבק על הזיכרון בין הימין הישראלי לתנועת העבודה לאורך חמישה עשורים. מחקר זה בוחן גם את תפקידו של מיתוס עולי הגרדום בגיבוש הסדר הפוליטי והארגוני הפנימי בתנועה הרביזיוניסטית בשנות חייו המאוחרות של זאב ז'בוטינסקי ובהמשך בתנועת החרות בהנהגת מנחם בגין.