מהן התכונות שהופכות מנהיג לפורץ דרך?

מה נדרש מאיתנו על מנת להיות מנהיגים משמעותיים?


במהלך ההרצאה יסוקרו תכונותיו וטיבו של המנהיג פורץ הדרך,

בדגש על דמותם ופועלם של דוד בן גוריון ומנחם בגין,

ויינתנו כלים ליישום מנהיגות זו "הלכה למעשה" בקרב המשתתפים.

 

* ההרצאה כוללת צפייה בסרטונים ודיונים נלווים.

לפרטים נוספים:
מוריה: 02-5652048
hedu@begincenter.org.il

מניין נובע כוחו של מנהיג?


בהרצאה זו נבחן את הכוחות המשמשים מנהיגים להנעת מונהגים,

ונדון במודל של הנעה והנחיה באמצעות ערכים.

ההרצאה מתמקדת בדמותו של מנחם בגין כמייצג מודל זה.

לפרטים נוספים:
מוריה: 02-5652048
hedu@begincenter.org.il

ההרצאה מציפה ומאפיינת את המתחים הקיימים בחברה הישראלית ומציעה דרכים להתמודדות עימם.

בין השאר מדובר אודות ההתפתחות המדינית בישראל, יחסי חברה-צבא ועוד.

לפרטים נוספים:
מוריה: 02-5652048
hedu@begincenter.org.il