שאלה 1: מה היה תפקידה של פלוגת הכותל?
בחר תשובה:
לשאלה הבאה
שאלה 2: באיזו תקופה פעלה פלוגת הכותל?
בחר תשובה:
לשאלה הבאה
שאלה 3: מטעם מי פעלה פלוגת הכותל?
בחר תשובה:
לשאלה הבאה
שאלה 4: לאן נלקחו חברי הפלוגה שנעצרו?
בחר תשובה:
לשאלה הבאה
שאלה 5: במה עבדו חברי הפלוגה?
בחר תשובה:
לשאלה הבאה
שאלה 6: כיצד בירכו לשלום חברי הפלוגה זה את זה?
בחר תשובה:
לשאלה הבאה
שאלה 7: במה לא עסקו חברי הפלוגה?
בחר תשובה:
לשאלה הבאה
שאלה 8: לאיזו מחתרת השתייכו רוב חברי הפלוגה?
בחר תשובה:
לשאלה הבאה
שאלה 9: היכן הסתירו חברי הפלוגה את נשקם?
בחר תשובה:
לשאלה הבאה
שאלה 10: כמה חברים מנה סניף בית"ר שהקימו חברי הפלוגה?
בחר תשובה:
לשאלה הבאה
שאלה 11: אילו שינויים בכותל דרשו חברי הפלוגה מהבריטים?
בחר תשובה:
לשאלה הבאה
שאלה 12: בעקבות מה פורקה הפלוגה?
בחר תשובה:
לשאלה הבאה
שאלה 13: בעקבות מה פסקו המעצרים בכותל?
בחר תשובה:
לשאלה הבאה
שאלה 14: מה כתב אצ"ג, המשורר הלאומי, ביומן הפלוגה?
בחר תשובה:
לשאלה הבאה

תוצאות בחן את עצמך:

מה אתם יודעים על פלוגת הכותל?
ענית נכון על X מתוך 14 שאלות
נהנת? עוד מבחני ידע מחכים לך
מה אתם יודעים על זאב ז'בוטינסקי?
מה אתם יודעים על פלוגת הכותל?
מה אתם יודעים על תקיפת הכור הגרעיני בעיראק?
עד כמה אתם מכירים ראש הממשלה השישי?
מה אתם יודעים על רחל ינאית בן צבי?
מה אתם יודעים על חיילים יהודים בצבא פולין?
עד כמה אתם מכירים את פרשת האלטלנה?
עד כמה אתם מכירים את האצ"ל?
עד כמה אתם מכירים את רמת הגולן?