ראיון עם ד"ר עמי גלוסקא, מחבר הספר "אשכול, תן פקודה!" העוסק במלחמה שישראל פתחה ביזמתה אך לא רצתה בה - מלחמת ששת הימים

22 ינואר 2017

המחבר, ד"ר עמי גלוסקא הוא אלוף-משנה במילואים, מרצה להיסטוריה ולמדעי המדינה באוניברסיטה העברית בירושלים ובמכללה האקדמית באשקלון. ספרו, "אשכול, תן פקודה!" זכה בפרס יצחק שדה להיסטוריה צבאית וזכה לשבחים רבים והופיע גם באנגלית: Ami Gluska, The Israeli Military and the Origins of the 1967 War, Rouetldge, London and New York 2007. 

במה עוסק הספר?

הספר דן בהתמודדות של מדינת ישראל עם בעיות הביטחון בארבע השנים מעת חילופי הגברי בראשות הממשלה ובמשרד הביטחון ביוני 1963 בין דוד בן-גוריון שפרש ובין לוי אשכול שהחליפו, ועד למלחמת ששת הימים. הספר עוסק בבעיות הביטחון היסודיות של ישראל ובביטחון השוטף לאורך השנים הללו, על רקע המצב במזרח התיכון והמלחמה הקרה. הספר מתמקד ביחסי הדרג הצבאי והדרג המדיני ובמתח בין המטה הכללי האקטיוויסטי בראשותו של הרמטכ"ל יצחק רבין ובין ממשלת אשכול המתונה.

כריכת הספר - "אשכול, תן פקודה!"

אילו פרטים חדשים ניתן ללמוד מן הספר?

החידוש העיקרי של הספר הוא בהסבר שהוא נותן להשתלשלות שהובילה את ישראל ואת מדינות האזור למלחמה כוללת בסתירה לכל הערכות המודיעין ובניגוד לכוונות כל הצדדים המעורבים שלא צפו ולא התכוננו למלחמה במועד שפרצה. מבחינתה של ישראל, עצם ההידרדרות למלחמה היוותה כישלון טואלי של מדיניות הביטחון של הממשלה, שמטרתה העליונה היתה שמירת הסטטוס-קוו, הרתעה ומניעת מלחמה. מאידך, מבחינת הצד הערבי, המלחמה היתה בגדר קטסטרופה. לאורך הספר נחשפים הדיונים והלבטים של המטכ"ל והממשלה לנוכח אתגרי הביטחון בגבולות, המערכה על המים והלחימה בפעילות החבלנית הפלסטינית שנתמכה בידי סוריה. שיאה של הדראמה הוא בתקופת הכוננות שקדמה למלחמה, תחת תחושת האיום הקיומי המתעצם לנוכח ריכוזי הכוחות הערביים בגבול, שלהוב היצרים וחסימת מצרי טירן. בעוד הממשלה שרויה במאמץ דיפלומטי בינלאומי, בעיקר מול ארצות-הברית, מצויים אלופי צה"ל בעימות חריף עם ראש הממשלה בתביעה לאשר לצה"ל לפתוח במתקפה מקדימה.

מה גרם לך לכתוב ספר זה?

מתוך עניין אישי רב בהיסטוריה בכלל, ובזו של הציונות ומדינת ישראל בפרט – ועל אחת כמה וכמה במלחמת ששת הימים שהיא קו פרשת מים בתולדות המדינה.

מהי הרלבנטיות של הספר לימינו אנו?

מדיניות הביטחון של ישראל, ובמרכזה סוגיית היחסים בן הדרג הצבאי לדרג המדיני והשפעת הצבא על המדיניות, היא נושא קבוע בהווייה של המדינה כל עוד הסכסוך הערבי-ישראלי לא תם וכל עוד נשקפים איומים על המדינה ואזרחיה. הספר "אשכול, תן פקודה!" רלבנטי משום שעלילתו היא מקרה-מבחן מרתק בנושא זה וכמקור חשוב ביותר למחשבה ולהפקת לקחים.