מוזיאון

מוזיאון אור קולי חוויתי בעקבות חייו ופועלו של מנחם בגין.
הסיור במוזאון מלווה במדריך ויוצא כל חצי שעה .

יש להזמין מקומות לסיור מראש.