החוברת על דת ומדינה, מביאה בפני הקורא מבחר מאמרים ונאומים בנושא דת ומדינה בהם עוסק מנחם בגין, כחבר כנסת וכראש ממשלה, במתחים שבין חרות האזרח במדינת ישראל לאופיה היהודי של המדינה. כתלמיד מובהק של זאב ז'בוטינסקי, ובדרכו הנאמנה להשקפה הלאומית-ליברלית, מתייחס מנחם בגין בהרחבה לשאלות של מיהו יהודי? גיור, שבת ומועדי ישראל.